Contraxapat

contrachapado

Els taulers de contraxapat estan compostos per la unió de diverses xapes de fusta natural amb unes excel·lents qualitats pel que fa a estabilitat i resistència. S’utilitza sempre un nombre imparell de xapes, que s’uneixen alternant les direccions de la veta. És a dir, cada xapa està en sentit perpendicular respecte a la següent o anterior. Aquesta definició és molt important, ja que és el que li atorga molts dels seus avantatges enfront d’altres classes de panells. A aquesta unió de xapes se li afegeixen coles i s’aplica pressió. La fusta de forma natural ofereix una major resistència en la direcció de la fibra. En el cas d’aquest tipus de taulers, en anar alternant les direccions en les successives xapes, s’aconsegueix una major uniformitat i resistència en totes les direccions, que s’iguala cada vegada més segons augmenta el nombre de xapes.

Normalment s’utilitzen fustes lleugeres o semi-lleugeres (400-700 kg / m³), tot i que hi ha excepcions. Aquesta característica facilita el transport, manipulació i moltes altres tasques. És molt estable, sent aquesta una característica fonamental. Es deu al seu procés de fabricació, ja que la tendència a moure de cada xapa està contrarestada per les xapes adjacents.

Disposem en estoc FUMA de gruixuts 3, 5, 8, 12 i 15 mm. i en Pi (acabades les dues cares sense polir i sense reparar) molt apropiats per a embalatge, en 7 i 10 mm.

Podem subministrar en qualsevol material o acabat que necessiti.

  • TIPOS DE TABLEROS DE MADERA

TIPUS DE TAULERS DE FUSTA

De vegades, quan ens fan consultes sobre els tipus de taulers de fusta, ens pregunten les diferències existents entre cadascun, altres vegades, no s'associa el nom al tipus de tauler de fusta. En aquesta entrada [...]

Subministrem tota mena de taulers contraxapats

¿Parlem?

Contactar