Els taulers contraxapats són els més lleugers, estables i resistents, estan fabricats per xapes de fustes encolades i premsades. 

 

El tauler contraxapat té diferents denominacions com triplay, plywood, multilaminatge, etc, segons l’àmbit geogràfic.

La fabricació d’aquests taulers de fusta es caracteritza per utilitzar sempre un nombre imparell de xapes, que s’uneixen alternant les direccions de la veta, s’encolen i s’aplica pressió. Segons el tipus i/o espècie de fusta i el tipus de cues utilitzades en la seva fabricació, les característiques del tauler varien, tenint característiques en comú, i altres diferents que els fan aptes per a usos específics, com a

Resistent, a causa de la manera de fabricació, en tractar-se de fusta de manera natural, i anar alternant les xapes de fusta, el tauler contraxapat posseeix una gran resistència i major uniformitat que altres tipus de taulers.

Lleuger, depèn de l’espècie utilitzada en la seva fabricació. Habitualment, excepte excepcions, s’empren fustes lleugeres o semi-lleugeres amb densitats en 400 i 700 kg/m³. En ser menys pesat que altres tipus de taulers, afavoreix el transport i la manipulació.

Estable, sent el seu major i més important característica. La tendència que posseeix la fusta a moure’s es contraresta per la alternació de les vetes. 

A més, el tauler contraxapat té propietats aïllants i acústiques

Els diferents tipus de taulers contraxapats es diferencien per paràmetres com 

  • l’espècie de fusta utilitzada, sent les més habituals bedoll, okume, fuma, sapelly, pollancre, calabó, noguera, cirerer, pi o eucaliptus
  • qualitat de les xapes, no és habitual que s’especifiqui la qualitat de les xapes interiors, se sol indicar la qualitat de les xapes exteriors o cares.
  • tipus d’encolat, segons l’ús o ambient d’utilització del tauler ve establerta en UNE-EN 335-1 i en UNE-EN 314-2 per a a qualitat de l’encolat. 

 

  • Per a taulers Interior (encolat 1), es fabriquen utilitzant coles i resines d’urea-formaldehid.
  • Per a taulers exterior cobert o semiexterior (Encolat 2), es fabriquen utilitzant resines d’urea formaldehid melamínico.
  • Per a taulers exterior (Encolat 3), es fabriquen amb coles fenòliques i fustes amb major resistència natural a la humitat.

 

Per tant, depenent el tipus de fusta i cues emprades en la seva fabricació, el tauler contraxapat posseeix diferents i multitud d’usos:

Construcció i/o decoració: Per a ús estructural, per la seva lleugeresa i resistència, per a cobertes, forjats, encofrats, tancaments, bigues mixtes, etc… Per a revestir parets, ja que són altament decoratius.

Mobiliari, com a cadires, taules, prestatgeries. A més els cants no solen cantear-se, ja que el cant vist és decoratiu.

Sector del transport i Fusteria Naval. Per a la fabricació de vaixells, avions, trens remolquis o camperizació de furgonetes, s’utilitza tauler de carrosser o finlandès, un tipus de contraxapat fabricats en fusta de bedoll i recobert amb un film fenòlic (amb major resistència a l’abrasió, cops i humitat) i la seva capa exterior és antilliscant.

Embalatges, manualitats, etc.

Per a més informació, no dubti a contactar-nos, estarem encantats d’atendre-li.