La societat en general cada vegada és més responsable amb el medi ambient, i cada vegada són més els consumidors interessats per l’origen sostenible dels productes que adquireixen, exigint a les pràctiques comercials garanties de respecte pel medi ambient.

En FUSTES CASTELLA, portem implantant polítiques de RSC (Responsabilitat Social), amb principis socials i ambientals responsables en la nostra forma d’operar diària, des de fa més de 10 anys.

Un dels principis aplicats és la certificació en maluc de custòdia certificats PEFC. Triant aquests productes, vam optar per conservar els boscos. Aquests alberguen biodiversitat, protegeixen els sòls i les aigües, contribueixen a la lluita contra el canvi climàtic, ajuden a generar ocupació i desenvolupament rural. 1500 millos de persones de tot el món depenen dels boscos per subsistir, i aquests estan amenaçats per activitats com les curtes il·legals, la desforestació i el desenvolupament urbà.

S’estima que cada any es perden 13 milions d’hectàrees de superfície arbrada, l’equivalent a un camp de futbol cada dos segons. La certificació forestal assegura que els boscos són gestionats de manera sostenible de manera que siguin econòmicament viables, mediambientalment respectuosos i socialment justos.

El sistema PEFC requereix a les empreses certificades que compleixin requisits socials i de seguretat i salut laboral. Aquests requisits proporcionen garanties als compradors de productes certificats que s’han respectat els drets fonamentals dels treballadors de les empreses al llarg de la cadena de subministrament. (Més info: www.pefc.es)