Tarimes termo-tractades

tarimas-termotratadas

PI FLANDES TERMO-TRACTAT

(Una cara llisa i l’altra ranurada)

Fusta sotmesa a un cicle combinat on s’alternen altes temperatures i vapor, després del qual el percentatge tudinal d’humitat de la fusta és aproximadament 4-7%.

Aquest termo-tractament intensiu millora les prestacions i amplia les possibilitats d’ús d’aquesta: transforma l’estructura i les propietats, modificant la tendència natural de la fusta a torçar-se, inflar-se o encongir-se en diferents condicions d’humitat.

També li aporta més durabilitat a la intempèrie i un color marro altament decoratiu en tot el cos de la fusta.

Amb aquest tractament, la fusta perd resistència mecànica, per tant, no és apta per a suportar carregues.

Llargs de 2400 y más

Mesures: 117 x 26 mm – 140 x 26 mm

  • MADERA SOSTENIBLE - RENOVAMOS LA CERTIFICACION PEFC

FUSTA SOSTENIBLE: RENOVEM LA CERTIFICACIÓ PEFC

RENOVEM LA NOSTRA CERTIFICACIÓ DE LA CADENA DE CUSTÒDIA DELS PRODUCTES FORESTALS - PEFC El mes passat vam rebre el nostre nou certificat #PEFC en cadena de custòdia per a poder continuar oferint fusta sostenible. [...]

Subministrem tota mena de tarimes termo-tractades

Parlem?

Contactar