Dins de les múltiples aplicacions dels taulers de fusta, en aquest post volem destacar l’aplicació dels mateixos per a construcció, obres i reformes.

Els taulers de fusta són molt útils com a protecció de superfícies en obres civils, on es vol preservar el sòl o paviment existent, per a igualar sòls, preparació d’encofrats, etc. Les seves qualitats, com la seva solidesa davant impactes, frecs i resistència a la humitat, ho fan ideal per a aquestes finalitats.

Una altra de les aplicacions és la composició de sostres de fusta, falsos sostres i sostres desmuntables o enregistrable, teulades (per sota de cobertes i teulades), etc.

Els taulers de fusta proporcionen confort acústic i calidesa, la qual cosa els fan perfectes per a insonoritzar estades, ja que ajuda a dispersar les ones de so i reduir els nivells de soroll.

En l’actualitat, cada vegada s’aposta més per l’ús de fusta en construcció, a causa de l’aportació d’aquesta, per ser un material 100% sostenible, reciclable, reutilitzable, biodegradable, resistent, durable i ecològic.

Utilitzant taulers de fusta contribuïm a l’economia circular, tan necessària per a conservar i preservar el nostre medi ambient, reduint l’ús dels recursos i ajudant contra el canvi climàtic i impactes mediambientals. A causa de la durabilitat i resistència dels taulers podem reutilitzar-los durant el seu cicle de vida i després d’aquest poden ser reciclats per a altres fins.

En el mercat existeix un ampli ventall de taulers de fusta, com l’aglomerat, tablex, DM, contraxapat, OSB, etc. Cadascun d’ells posseeix diferents característiques tècniques (com la densitat, el pes, tracció, etc.) que els fan propicis per a diferents aplicacions. També és important triar el gruix idoni, per la qual cosa els animem que ens consultin sobre tauler apropiat per als seus projectes i/o utilitats.

Així mateix, els encoratgem a utilitzar taulers de fusta per a contribuir a una economia eficient en l’ús dels recursos.